Har du nogensinde undret dig over dit væsens sande natur? Hvem er du ud over dit navn, din jobtitel og dit fysiske udseende? Yogafilosofien lærer os, at mennesket ikke bare er en fysisk krop af knogler, muskler og blod, men tre komplekse kroppe, der består af flere lag, som er essentielle for vores eksistens. Vi kender disse lag som de fem koshaer, og de rummer nøglen til at åbne op for viden om det sande selv.

I denne blog vil vi udforske de 3 kroppe og 5 koshaer i yoga, dykke dybt ned i lagene af vores væsen og opdage essensen af, hvem vi virkelig er. Tag med os på denne selvopdagelsesrejse, og afdæk selvets mysterier gennem yogafilosofiens ældgamle visdom.

Hvad er konceptet med de 3 kroppe i yoga?  

Ifølge yogafilosofien har mennesket tre kroppe: den fysiske krop, den astrale krop og den spirituelle krop, som også kaldes sjælen. De er alle forbundet med hinanden via den vitale livsenergi: prana. For virkelig at forstå de tre kroppe og den rolle, de spiller, er vi nødt til at dykke lidt dybere.

1. Fysisk (brutto) krop  

Når du ser dig selv i spejlet, hvad ser du så? Du siger måske to øjne, en næse, hænder og så videre. Det er de håndgribelige aspekter af menneskekroppen, som udgør den fysiske krop. Denne krop, der også kaldes brutto kroppen, omfatter vores muskler, knogler, organer og alle de andre dele, der udgør din fysiske form. I bund og grund er alt, hvad du kan se med dine øjne eller røre ved med dine hænder, din fysiske krop.

Bag overfladen består brutto kroppen af fem primære elementer: jord (prithvi), vand (jal), ild (agani), luft (vaayu) og æter (akasha). Det er derfor, vi har brug for et dagligt indtag af disse fem elementer for at vedligeholde vores fysiske krop.

Den ældgamle videnskab Ayurveda er baseret på princippet om, at disse fem elementer skal genopfriskes regelmæssigt for at holde kroppen sund og fri for sygdom. I yoga praktiserer vi ofte asanas (yogastillinger) og meditation for at balancere elementerne og opretholde sundhed og vitalitet i vores fysiske krop.

Den fysiske krop er værktøjskroppen. Vi har brug for den til at kunne gøre noget som helst i denne fysiske verden. For eksempel har vi brug for en pen til at skrive på tavlen, men det er ikke pennen, der skriver; vi skriver ved hjælp af pennen.

2. Astralt (subtilt) legeme 

Det astrale eller energetiske legeme er det subtile legeme, der ligger under det fysiske legeme. Det subtile legeme er også kendt som Sukshma Sarira og er broen mellem det fysiske og det åndelige legeme. Dette lag er ikke synligt for det menneskelige øje, men er kilden til vores tanker, følelser og handlinger. De subtile energikanaler kendt som nadier og chakraer ligger i denne krop. Den subtile krop består af i alt 19 elementer:

5 Handlingsorganer (Karma indriyas):

 • Vak (taleorgan)
 • Pani (hænder)
 • Pada (fødder)
 • Upashtam (kønsorganer)
 • Payu (anus, organet for udskillelse)

5 Sanser af viden (Gyan indriyas):

 • Tvak (at føle)
 • Jivha (efter smage)
 • Grahna (at lugte)
 • Shotra (at høre)
 • Chakshu (at se)

4 elementer af Antahkarana (indre instrumenter):

 • Sind
 • Intellekt
 • Underbevidsthed
 • Ego

5 Pranas (Panch vayu):

 • Udana
 • Prana
 • Samana
 • Apana
 • Vyana

De fem pranaer  

Den subtile krop har brug for pranas eller de vitale kræfter for at fungere. Pranas er de subtile energier, vi har brug for til livsaktiviteter som at tænke, tale, bevæge os, fordøje osv. Øvelser som yoga, pranayama (åndedrætsøvelser) og meditation arbejder på at balancere og harmonisere vores subtile krop. Der er fem slags større pranaer. Disse er:

1. Udana Prana  

Udana refererer til den energi eller livskraft, der befinder sig over hjertet. Udana kontrollerer de kropslige processer i denne region som hjerne, øjne, næse og hænder. Vi får udana prana fra elementet æter. Æter elementet ligger over luften i vores atmosfære. Det er derfor, vi absorberer mere af æter elementet, hvor himlen er klar.

2. Prana Prana  

Prana prana fungerer eksplicit i hjerteregionen og er ansvarlig for at regulere hjerteslagene. Så vi kan takke prana prana for et sundt hjerte. Vi får prana gennem luftelementet. Ved at praktisere pranayama kan du lære at kontrollere dit åndedræt og forbedre strømmen af prana til hjertet. Det kan fremme hjerte-kar-sundheden og det følelsesmæssige velbefindende.

3. Samana Prana  

Samana er den vitale kraft, der er ansvarlig for at lette fordøjelsen og stofskiftet i menneskekroppen. Vi får denne energi fra solen og fysisk træning. Samana er placeret i solar plexus, fire finger bredder over navlen, lige under brystkassen.

De Fem Pranaer
4. Vyana Prana  

Vyana er en essentiel kraft for cirkulation og bevægelse. Den er ansvarlig for cirkulationen af blod og andre kropsvæsker i hele kroppen. Vi får denne prana fra vand, som er afgørende for at opretholde væskebalancen i kroppen. Vyana er placeret tre fingre under navlen, selvom Ayurveda anerkender hjertet som dens primære placering.

5. Apana Prana  

Apana er udskillelsens kraft. Denne prana eliminerer og uddriver affaldsstoffer og toksiner fra kroppen. Vi kan få apana ved at indtage jordnær mad, såsom rodfrugter, korn og bælgfrugter. Apana befinder sig i bækkenregionen, som omfatter den nedre del af maven, hofterne og de reproduktive organer.

3. Åndelig (kausal) krop  

Den åndelige eller kausale krop er frøkroppen. Dette legeme fortsætter gennem alle dine liv og lagrer subtile indtryk, i form af karma, af alt, hvad der er sket med dig i dette liv og tidligere liv. Det betyder, at kausallegemet bestemmer udviklingen af de grove og subtile legemer i det næste liv. Når vi dør, får det åndelige legeme en ny fysisk og astral krop. Denne proces kaldes reinkarnation, hvilket betyder "igen i kød og blod".

Den spirituelle krop er også den krop, der forbinder os med det guddommelige. Derfor kan vi bruge den som et redskab til at nå det ultimative mål for vores praksis: oplysning eller selvrealisering. Elementerne i den spirituelle krop er:

 • Sjæl
 • Karma-konto
 • Fri vilje
 • Samskara

De 5 koshaer (kapper) forklaret  

Så hvad er koshaer? De 5 koshaer er placeret i de 3 kroppe. Koshaerne betyder "kappe" eller "dække" på sanskrit og er fem lag, der omslutter den rene bevidsthed (Purusha) eller Selvet (atman). På sanskrit kaldes de Annamaya Kosha (fødehylster), Pranamaya Kosha (hylster for prana eller liv), Manomaya Kosha (hylster for sindet), Vijnanamaya Kosha (hylster for viden eller visdom) og Anandamaya Kosha (hylster for lyksalighed).

De 5 koshaer, eller lag, fungerer som en køreplan for vores rejse mod selvopdagelse. Ved at forstå og arbejde gennem hvert af disse lag kan vi gradvist bevæge os mod en tilstand af større bevidsthed og selvrealisering. Lad os udforske hver kosha mere detaljeret.

1. Annamaya Kosha: Madens skede  

Annamaya Kosha

Det første og yderste lag af selvet er Annamaya Kosha, som bogstaveligt talt betyder madskede. Det er den fysiske krop lavet af stof, som omfatter hud, knogler, muskler, organer og andet væv. Denne kosha er ansvarlig for vores basale overlevelsesbehov som mad, vand og ly. Det er gennem Annamaya Kosha, at vi oplever den fysiske verden og interagerer med det naturlige miljø omkring os.

2. Pranamaya Kosha: Vital kappe   

Pranamaya Kosha

Pranamaya Kosha er kroppens energiskjold. Denne kosha består af de fem store pranaer, der er nævnt ovenfor, og hjælper med at få livsenergien til at flyde gennem hele kroppen. Som følge heraf spiller Pranamaya Kosha en vigtig rolle i de vitale funktioner, vi har brug for, for at holde os i live, såsom vejrtrækning, fordøjelse og kredsløb.

3. Manomaya Kosha: Mental kappe  

Manomaya Kosha

Manas betyder sind. Denne kosha er kroppens mentale kappe og består af vores følelser, tanker, emotioner, hukommelse og fantasi. Denne kosha er ansvarlig for vores kognitive funktioner, som hukommelse, perception og ræsonnement, og det er her, vi bearbejder vores oplevelser og følelser.

4. Vijnanamaya Kosha: Intellektuel kappe  

Vijnanamaya Kosha

Vijnanamaya betyder viden eller visdom og er den kappe, der adskiller mennesker fra dyr. Selvom vi begge kan opleve følelser og dybe forbindelser, er det kun mennesker, der har den intellektuelle evne til at skelne mellem rigtigt og forkert og mellem evigt og illusorisk.

Vores intellekt, intuition og indre visdom er alle en del af Vijnanamaya Kosha, hvilket gør den til en nøglefaktor i vores spirituelle vækst og udvikling. Det er også i denne kosha, vi forbinder os med vores inderste selv og oplever en følelse af enhed med universet.

5. Anandamaya Kosha: Lyksalig kappe  

Anandamaya Kosha

Anandamaya Kosha er den lyksalighedsfyldte kappe. Det er det fineste og tyndeste slør, der dækker selvet (atman), og det er også kendt som sjælens niveau. Den lyksalige kappe er det, der giver os mulighed for at føle glæde, kærlighed og lykke. Den er også ansvarlig for vores åndelige tilfredshed og frigørelse, og det er her, vi oplever vores forbundethed med alle ting.

Hvordan man overskrider de 5 koshaer  

Den tidligste omtale af de 5 koshaer kan spores tilbage til en af de ældste sanskrittekster, Taittiriya Upanishad. Taittiriya Upanishad lærer os, at målet med menneskelivet er at transcendere disse 5 koshaer og indse selvets sande natur, som er hinsides alle eksistensens lag.

Kun ved at dykke ned i de tre kroppe og skrælle koshaerne væk kan vi finde vores sande natur og få adgang til dybere niveauer af bevidsthed og erkendelse. Da hver kappe er helt forskellig, bruger vi forskellige metoder til at overskride dens lag og rejse videre ind i selvet.

Annamaya Kosha 

At transcendere Annamaya Kosha betyder at forstå, at man er mere end sin krop og kan bevæge sig ud over den fysiske krops begrænsninger. Vi kan få adgang til dybere niveauer af vores bevidsthed gennem regelmæssig asana-praksis og en ordentlig kost.

Pranamaya Kosha  

At transcendere Pranamaya Kosha er at forstå, at man er mere end sine energier. Gennem regelmæssig udøvelse af pranayama kan du udvikle større bevidsthed om åndedrættet og kroppens subtile energi. Det kan føre til en dybere forståelse af forbindelsen mellem de fysiske, mentale og spirituelle aspekter af dit væsen. Det hjælper også med at berolige sindet, reducere stress og angst og forbedre det generelle helbred og velbefindende.

Manomaya Kosha 

At transcendere gennem Manomaya Kosha betyder at forstå, at du er mere end dit sind. Ved at praktisere yamasyamas og niyamasog engagere sig i uselvisk tjeneste kan hjælpe dig med at overskride grænserne for Manomaya Kosha og få adgang til dybere niveauer af bevidsthed. Det kan give en større følelse af indre fred, medfølelse og enhed med dig selv og andre.

Vijnanamaya Kosha  

At transcendere gennem Vijnanamaya Kosha betyder at forstå, at du er mere end dit intellekt og din evne til at analysere. Studiet af skrifterne, den rette spørgen (hvem er jeg?) og meditation er alle almindelige metoder til at trænge ind i og nå forbi Vijnanamaya Kosha.

Ved at studere skrifter og praktisere selvundersøgelse kan vi kultivere visdom og forstå virkelighedens natur og formålet med eksistensen. Meditation er også et kraftfuldt redskab til at bringe intellektet til ro og rejse ud over den fysiske krops og sindets begrænsninger.

Anandamaya Kosha  

Samadhi er en effektiv måde at transcendere Anandamaya Kosha på. Samadhi er en tilstand af dyb meditation, hvor man bliver fuldstændig absorberet i selvet og oplever en tilstand af ren bevidsthed. I denne tilstand kan du overskride mayaens (illusionens) begrænsninger og opleve Selvets sande natur.

Det er dog vigtigt at bemærke, at udøvelsen af Samadhi kræver mange års dedikeret praksis og vejledning fra en erfaren lærer. Det er ikke noget, man kan opnå fra den ene dag til den anden.

Hvad er forskellen mellem koshaer og chakraer?  

Som forklaret ovenfor er koshaer de fem lag eller hylstre, der udgør de fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle aspekter af selvet. Chakraer er på den anden side 7 energicentre, der ligger langs rygsøjlen og opretholder balancen mellem forskellige fysiske og følelsesmæssige aspekter af selvet. Det omfatter rodchakraet, sakralchakraet, solar plexus-chakraet, hjertechakraet, halschakraet, det tredje øje-chakraet og kronechakraet.

Mens både koshaer og chakraer beskriver forskellige aspekter af den menneskelige krop og bevidsthed, fokuserer koshaer mere på de lag, der dækker selvet, mens chakraer fokuserer på energicentrene i den subtile krop. Begge begreber er vigtige i yogapraksis og kan udforskes gennem forskellige teknikker, såsom asana, pranayama, mudraer, meditation og chanting.

Den sidste tanke 

De 3 kroppe og 5 koshaer er en vej til erkendelse af vores sande natur. Ved at arbejde os igennem hvert lag af koshaerne kan vi gradvist skrælle lagene af illusion væk og komme tættere på at opleve den sande essens af vores væsen. At lære at identificere og transcendere de 5 koshaer i de 3 kroppe kræver mange års øvelse og dedikation, men hvis du kan holde ud på vejen til selvopdagelse, kan du låse op for en dybere bevidsthedstilstand og opdage dit væsens sande natur.

Om forfatteren

Jeg er født ind i en jain-familie, hvor yoga har været en del af livsstilen i fem generationer, og min formelle yogarejse begyndte, da jeg var otte år gammel, på en vedisk skole i Indien. Der fik jeg et solidt fundament i gamle skrifter, herunder Vedaerne, Upanishaderne, Bhagavad Gita og Yoga Sutras (for at nævne nogle få).

I 2009 grundlagde jeg Arhanta Yoga Ashrams. Jeg ser yoga som en måde at mestre de fem sanser på, så jeg navngav vores ashrams 'Arhanta Yoga', yogaen til at mestre de fem sanser!

I 2017 grundlagde jeg også Arhanta Yoga Online Academy, så folk, der ikke kan besøge vores ashrams, kan følge vores kurser på afstand.

Hos Arhanta underviser vi ikke bare i yoga.Vi lærer dig, hvordan du når dit potentiale, uddyber din viden, opbygger din selvtillid og tager ansvar for dit liv.